Handelsavtal ger tillväxt

AFFÄRER Det pågår förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Henrik von Sydow, moderat riksdagsledamot, gav sin syn vid ett seminarium i Boston.

– Ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle innebära ett stort lyft för svensk exportmarknad. USA är redan vår fjärde största handelspartner, men om tullar och andra handelshämmande åtgärder försvinner kommer efterfrågan på svenska varor att öka avsevärt. Förhoppningsvis kan detta leda till fler arbetsmöjligheter och en starkare svensk industri, sade Henrik von Sydow.

Vad som kommer att ingå i avtalet är ännu inte helt fastställt, men troligtvis kommer ett nytt ramverk, som förutom ökat handelsutbyte även omfattar smidigare kapital- och informationsutbyte, att införas.

Stella Lovén, ordförande för Svenska Handelskammaren i Boston underströk att mycket återstår att göra och sätter sin tilltro till svenska makthavare att påvisa den samhällsekonomiska nyttan av ett ökat handelsutbyte.

– Vi ser gärna att svenska myndigheter hörsammar svenska industriers önskan om smidigare export- och importmöjligheter. Trots att Sverige är ett förhållandevis litet land finns det mycket som politikerna kan göra för att visa fördelarna med ett avtal i Bryssel.

Hon hänvisade till en rapport från den oberoende engelsk-amerikanska tankesmedjan Centre for Economic Policy Research (CEPR) som har analyserat hur ett tilltänkt avtal kommer att påverka den ekonomiska tillväxten i Europa. Enligt rapporten kommer ett transatlantiskt handelsavtal med största sannolikhet att innebära en ökning av EU:s export av varor och tjänster till USA med 28 procent. Detta motsvarar en total tillväxt med 119 miljarder euro årligen, vilket fördelat per hushåll blir 545 euro varje år.

Och det är inte bara stora företag som kommer att stå för den ökade tillväxten. Enligt Stella Lovén har småföretag minst lika mycket att tjäna på ett avtal eftersom det blir enklare för dem att nå ut med sina produkter till ett stort antal konsumenter. Dessutom menar hon att den ökade efterfrågan på råvaror även kan leda till en ökning av EU:s handel med länder i andra delar av världen. Enligt samma rapport kommer exempelvis exporten av metallprodukter att öka med tolv procent till länder utanför USA. 

Henrik von Sydows föredrag på Handelskammaren var ett av flera under hans vistelse i USA då han bland träffade svensk-amerikanska företagare i New York och Boston samt gjort studiebesök på Harvarduniversitetet och Massachusetts Institute of Technology, MIT. 

Svenska Handelskammaren i Boston hoppas att fler politiker uppmärksammar fördelarna med ett handelsavtal och betonar att svenska produkter och företag har ett mycket gott anseende i USA.

– Sverige säljer! Sammanfattade Stella Lovén som i egenskap av Handelskammarens ordförande hoppas att ett handelsavtal även kan få fler svenska företag att söka sig till USA.


Erik Torstensson